Portfolio of Margus Tamm

Sissejuhatus interjööri

Järgneva arutelu eesmärgiks on otsida seoseid asjade ja piltide vahel ning vastata lõpuks ometi küsimusele, miks on virtuaalsete jänkukõrvadega selfie'd nii populaarsed.

XVII sajand oli Hollandi kuldaeg. Äsja Hispaania ikke alt vabanenud Madalmaast oli saanud globaalne kaubanduslik supervõim. Ettevõtlikkus ning suur hulk sissevoolavat vaba raha tekitasid enneolematu sotsiaalse mobiilsuse laine. Ühiskondliku staatuse tõusuga käib kaasas liikumine madalama prestiižiga elukeskkondadest prestiižsematesse. Et kõigile uusrikastunud kodanlastele ei jagunud vaesunud aadlihäärbereid ülesostmiseks, tekkis esmalt Hollandis uudne elukeskkonnatüüp – uuseramu. Tagantjärele pole liialdus öelda, et tegemist oli revolutsioonilise, ajaloo kulgu suunava leiutisega.

*

Märksõnad: Tarbimiskultuur, visuaalkultuur, uusmaterjalism

Müürileht, september
4 lk

Kogu tekst